70 lat klubu LKKS Górnik Wałbrzych! Zapraszamy na obchody.

70 lat klubu LKKS Górnik Wałbrzych! Zapraszamy na obchody.

 Z przyjemnością zapraszamy na obchody 70-lecia klubu kolarskiego LKKS Górnik Wałbrzych, które odbędą się 10 września!

W planie obchodów znalazł się m.in wyścig kolarski, który zostanie rozegrany na ulicy Podwale. Na starcie pojawią się młodzicy, młodziczki oraz juniorki młodsze i juniorzy młodsi. Po wyścigach głównych odbędzie się także wyścig dla wszystkich chętnych amatorów.

Plan obchodów:

11:00 – Wyścig Kolarski (ulica Podwale, osiedle Podzamcze)

Około 15:00 (Po zakończeniu dekoracji wyścigów) – Spotkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej (ulica Podwale) z członkami oraz sympatykami Klubu Kolarskiego LKKS Górnik Wałbrzych. Wręczenie wyróżnień oraz nagród dla byłych i obecnych działaczy i zawodników.

Bardzo przepraszamy mieszkańców Podzamcza za utrudnienia w ruchu drogowym.

 

REGULAMIN KRYTERIUM ULICZNEGO O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Kategoria:
Kobiety         –   juniorka młodsza i młodziczka
Mężczyźni    –   junior młodszy i młodzik

Wałbrzych 10 września 2016 rok

70-cio lecie Sekcji Kolarskiej Klubu Sportowego „GÓRNIK” Wałbrzych

REGULAMIN WYŚCIGU

ORGANIZATOR:

Kryterium uliczne o Puchar Prezydenta Miasta Wałbrzycha jest organizowany przez Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Górnik Wałbrzych”, 58-301 Wałbrzych, ul. Chopina 1a, dla uczczenia 70-tej rocznicy powstania sekcji kolarskiej Klubu Sportowego „Górnik” Wałbrzych, zgodnie z przepisami UCI i PZKOL. Odpowiedzialnym dyrektorem wyścigu jest Waldemar Szolc, tel. kom. 601 855 278, email: waldemarszolc@wp.pl

Wyścig odbędzie się w dniu  10 września 2016 roku.

PARTNERZY:

Urząd Miasta Wałbrzych,
AQUA-ZDRÓJ Wałbrzych
DZT Service Jolanta Suława
QUESTSPORT E. Włoszczowska
TORUS Andrzej Biel

KLASA WYSCIGU:

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez DZKOL, uczestnicy zdobywają punkty do challengeu dolnośląskiego.

UCZESTNICTWO:

Prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych w kat. kobiety – juniorki młodsze i młodziczki oraz kat. mężczyzn – junior młodszy i młodzik,  posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2016 rok licencję.

Zgłoszenia zawodników, osób towarzyszących oraz pojazdów technicznych podpisane przez Głównego Księgowego oraz Prezesa Klubu należy dokonać do dnia 20.08.2016 roku (decyduje data stempla poczt.) na adres:
LUDOWY KOLARSKI KLUB SPORTOWY „GÓRNIK WAŁBRZYCH”
58-301 WAŁBRZYCH, ul. Chopina 1 a
tel. 601 855 278, email: waldemarszolc@wp.pl

BIURO WYŚCIGU:

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 27.08.2016 roku od godz. 10:00 pod adresem: Spółdzielnia
Mieszkaniowa „PODZAMCZE”, 58-314 Wałbrzych, ul. Podwale 1 ( rejon startu i mety kryterium
ulicznego). Przedstawiciele ekip i zawodnicy muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje w Biurze Wyścigu w godz. od 10:00 do godz. 10:45 Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w obecności członków Komisji Sędziowskiej w dniu 27.08.2016 roku o 1100  w biurze wyścigu.

KOLEJNOŚĆ STARTU:

Kolejność startu w poszczególnych kategoriach przyjęte przez organizatora:

– jedna runda   1800 m

godz. 11:00    – junior młodszy                     –      15  rund ( 27,0 km )
godz. 12:00    – juniorka młodsza                 –      10  rund ( 18,0 km )
godz. 12:45   – młodzik                                –      10  rund ( 18,0 km )
godz. 13:30   – młodziczka                          –        7  rund ( 12,6 km )
godz. 14:00    – wyścig weteranów               –      10  rund ( 18,0 km )

KLASYFIKACJE

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol i UCI oraz według niniejszego regulaminu.

Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

Indywidualnym zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik/czka, który nadrobi okrążenie i/lub suma punktów zdobytych na poszczególnych okrążeniach będzie najwyższa; przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce na mecie ostatniego okrążenia kryterium.
Punktacja na poszczególnych okrążeniach:
meta ostatniego okrążenia:
– 1-sze miejsce    10 pkt.
– 2-gie miejsce      6 pkt.
– 3-cie miejsce      4 pkt.
– 4-te miejsce       2 pkt.
– 5-te miejsce      1 pkt.
okrążenia 5-te i 10-te:
– 1-sze miejsce      5 pkt.
– 2-gie miejsce      3 pkt.
– 3-cie miejsce      2 pkt.
– 4-te miejsce       1 pkt.
pozostałe okrążenia:
– 1-sze miejsce      2 pkt.
– 2-gie miejsce      1 pkt.

Klasyfikacja Drużynowa:

Zwycięzcą w klasyfikacji drużynowej zostanie ten klub, który zgromadzi największą ilość punktów łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych, do tej klasyfikacji punktuje 10-ciu najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej, według poniższej punktacji:
–   1-sze miejsce    10 pkt.
–   2-gie miejsce      9 pkt.
–   3-cie miejsce      8 pkt.
–   4-te miejsce       7 pkt.
–   5-te miejsce      6 pkt.
–   6-te miejsce      5 pkt.
–   7-me miejsce      4 pkt.
–   8-me miejsce       3 pkt.
–   9-te miejsce      2 pkt.
– 10-te miejsce      1 pkt.

Przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce zawodniczki w kategorii młodziczka.

NAGRODY

Kategoria drużynowa        –  Puchar Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Kategoria junior młodszy    –  Puchar Dariusza Baranowskiego
Kategoria młodzik        –  Puchar Radosława Romanika
Kategoria juniorka młodsza     – Puchar Joanny Ignasiak
Kategoria młodziczka        –  Puchar Natalii Frączek
Zawodnicy którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe.

CEREMONIA DEKORACJI:

Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy
zajmujący pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Ceremonia dekoracji nastąpi po rozegraniu wszystkich kategorii wiekowych ok. godz. 14:30

KARY:

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKOL

ZASADY ZABEZPIECZENIA:

Kryterium uliczne zostanie rozegrane przy ruchu całkowicie zamkniętym.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Komisję Sędziowską mianuje Kolegium Sędziów DZKol w porozumieniu z organizatorem.

ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatorzy, pozostałe koszty
uczestnictwa zainteresowane kluby.

WYKAZ  SZPITALI:

Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego  Wałbrzych
(Piaskowa Góra) ul. Sokołowskiego 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.  Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni przez macierzyste Kluby.
2.  Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub.
3.  Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
4.  We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny wyścigu w porozumieniu z organizatorem.
5.  Licencje zawodników ( trenerów ) zostaną zwrócone w dniu zakończenia wyścigu po ceremonii
dekoracji i zwróceniu numerów startowych.
6.  Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.