LKKS „Górnik Wałbrzych” został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako organizacja pożytku publicznego w dniu 30.10.2009 roku

pod nr 0000340715.

photofacefun_com_1480262798

 pobrane