Mały Wyścig Pokoju

W dniach 25 – 27 maja odbył się Mały Wyścig Pokoju w Czeskim Lanskroun